Consumenten Markt

Consumenten Markt

Consumenten Markt

De Nederlandse economie maakt een duidelijk herstel door. Maar het beeld van de conjunctuur is niet eenduidig: tegenover de opleving van de export staat een stagnerende binnenlandse consumentenmarkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek constateert dat bedrijven op de consumentenmarkt nauwelijks van het herstel profiteren. JuulServices draagt graag bij aan het bedrijfsresultaat van opdrachtgevers in Consumenten Markten.