Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer & Privacy Statement

Disclaimer

Deze disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op de door Juul Services geëxploiteerde websites. Verwijzingen naar sites die niet door Juul Services worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Juul Services staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website(s) van Juul Services gaat u akkoord met deze disclaimer.

Eigendom

De website(s) van Juul Services zijn eigendom van Juul Services (KvK nr. 68368488). De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software op deze website zijn intellectueel eigendom van Juul Services. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Juul Services.

Aansprakelijkheid

Hoewel Juul Services maximale zorg besteedt aan de op de website getoonde informatie, kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan. Het gebruik van deze website en de daarin opgenomen of daarvan verkregen informatie is op eigen risico. Juul Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit dat gebruik.

Privacy Statement

Als u onze website bezoekt stelt u ons in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Juul Services vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beschermd worden.

Persoonsgegevens

Juul Services kan om uw persoonsgegevens vragen voor het uitvoeren van verschillende overeenkomsten die u met Juul Services aan kunt gaan. Zo zullen wij bijvoorbeeld om uw adres vragen als u ons verzoekt om informatie toe te zenden en vragen we om een e-mailadres bij inschrijving voor een nieuwsbrief. Ook op indirecte wijze worden automatisch gegevens aan Juul Services verstrekt, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. Juul Services zal de privacy van gebruikers van haar website respecteren en deze gegevens uitsluitend gebruiken voor vooraf beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website(s) van Juul Services zijn verbonden. Er wordt door Juul Services geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

Wijzigingen

De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden en zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn. Indien zij ook beschikbaar zijn in andere talen en deze verschillen vertonen met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandstalige versie leidend.